TALASALITAAN: Balitaan Hinggil sa ChED MEMO Blg. 20 s2013 at Programang K–12 ng DepEd kasado na

Fri, 07/10/2015 - 10:52 -- admin

Iniimbitahan ng Sentro ng Wikang Filipino - UP Diliman, sa pakikipagtulungan sa Kolehiyo ng Arte at Literatura, ang mga guro at mag-aaral sa mga pribado at pampublikong paaralan na dumalo at makibahagi sa talakayan na TALASALITAAN: Balitaan Hinggil sa CHED Memo 20 s2013 at Programang K-12 ng Department of Education. Isasagawa ang talakayan sa 30 Hulyo 2015, 1:00 nh-5:00 nh sa Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.  

19th Lopez Jaena Community Journalism Workshop now open for application

Tue, 07/07/2015 - 17:33 -- admin

Applications for fellowships for the 19th Lopez Jaena Community Journalism Workshop on October 11-17, 2015, organized by the University of the Philippines College of Mass Communication (UP CMC), are now open. The theme for this year’s workshop is “Investigating Migration and Human Trafficking.” Full time print, broadcast, online, multimedia journalists are encouraged to apply. Limited slots are also available for journalism educators and students.
 

PHSA launches Annual Nationwide Search for Young Arts Scholars

Tue, 07/07/2015 - 10:45 -- admin

WHO: Artistically gifted and talented children (incoming Grade 7) all over the Philippines; not more than 14 years old; willing to study in a boarding school; and determined to pursue college degree/career in Dance, Creative Writing, Architecture, Fine Arts, Music, Theater Arts, Journalism, or any related courses upon graduation from PHSA .

The 1st Ilokano Book Fair: Maangay inton Hulio 30-31

Mon, 07/06/2015 - 13:32 -- admin

Umuna nga Ilokano Book Fair a maangay babaen ti GUMIL Filipinas, University of Northern Philippines, National Book Development Board (NBDB), Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ken dagiti nadumaduma a publisher kas iti Visprint, Saniata Publications, KWF, UP Press, Anvil, National Bookstore, Lampara, Adarna, ken dadduma pay.

Maangay iti UNP, Vigan City inton Hulio 30-31, 2015. Marugian ti panaglako kadagiti libro iti Hulio 30 idinto nga iti Hulio 31, maangay dagiti lektiur maipapan iti literatura ken panagilibro babaen dagiti am-ammo a mannurat a Tagalog ken Ilokano. 

Umuulan ng Libro: Philippine Children’s Book Summit set for July 21

Thu, 07/02/2015 - 16:30 -- admin

The National Book Development Board (NBDB) in partnership with the Philippine Board on Books for Young People (PBBY) is hosting a literary summit that will focus on children’s content. Entitled "Umuulan ng Libro: Philippine Children’s Book Summit," it will be a gathering of authors, illustrators, publishers, educators, and librarians who are committed to this thriving aspect of the book publishing industry. One of our guest speakers will include winner of the Illustrator’s Award at the 2015 Sharjah Children’s Reading Festival, Wen Dee Tan.

Panawagan para sa mga akda ng babae

Thu, 07/02/2015 - 10:31 -- admin

Ang Gantala Press ay isang bagong palimbagang femenista na naglalayong tumugon sa kakulangan ng palimbagan ng at para sa kababaihan, tamilmil na paglulunsad ng akda ng mga babae, at makipot na plataporma para sa mga babaeng manunulat. Nais ng Gantala na suhayan ang maka-babaeng tradisyon na sinimulan ng mga babaeng manunulat sa Filipinas sa paglilimbag ng antolohiya na ang pamagat ay siya ring ngalan ng palimbagan. “Danas” ang tema ng unang isyu ng antolohiya, na ang hangad ay unawain at suriin ang mga kasalukuyang akda at pag-aakda ng kababaihan sa bansa.

Call for participation to Tanghal 9: Likha LakBayan

Tue, 06/30/2015 - 14:33 -- admin

TANGHAL, the National University and College Theater Festival, started in 2007 as a national gathering of youth theater groups based in the universities, showcasing the harvest of the best performances during the previous year. Being the wellspring of new performances, the school-based theater performances were considered to be the best starting point to encourage creation of fresh theater experiments. 

CCP to debut musical about heroism of Apolinario Mabini

Tue, 06/30/2015 - 14:19 -- admin

It is a steampunk musical foregrounding the intellectual heroism of Apolinario Mabini, who in the second phase of Philippine revolution, displayed an uncommon vision, a warrior’s spirit, and a principled character, as he struggled against all odds to enjoin his countrymen to go beyond considerations of class, clan, economic gain and personal ambition, so they could think and act as citizens of one nation. In partnership with National Commission for Culture and the Arts (NCAA) to close the year-long celebration of the 150th birthday of Apolinario Mabini.

SYNOPSIS:

Maging kasapi ng UST-Panulat

Mon, 06/29/2015 - 16:11 -- admin

Maging kasapi ng UST-PANULAT sa pamamagitan ng tatlong hakbang. Tumatanggap na rin ang organisasyon ng mga rekwayrment sa pamamagitan ng ONLINE APPLICATION.

1. I-download ang application form. I-click ang link na https://drive.google.com/…/0Bx0ohVAzAYtbWUt6X3pUNC05b…/view…

2. Maghanda ng tig-dalawang kopya ng mga rekwayrment: 2x2 I.D. picture, registration form, harap at likod ng I.D., at application form.

Pages

Powered by Drupal
Subscribe to panitikan.com.ph RSS