GUMIL-Ilocos Sur 50th Anniversary Literary Exhibit mounted in Vigan City

Mon, 09/15/2014 - 14:50 -- admin

GUMIL Ilocos Sur Literary Exhibit. Pakpakauna a paset ti GUMIL Ilocos Sur Anibersario 50. Ditoy ti Pakabuyaan kadagiti nagkauna a libro ken dagiti indibidual a piesa dagiti napili a premiado a sarita, nobela, daniw, ken drama a gapuanan dagiti mannurat a nayanak, nagnaed iti probinsia ti Ilocos Sur ngem nagdappatdan iti sabali a disso, dagiti nagdiaspora nga agsubli ken dagiti saan a pimmanpanaw iti probinsia ti Ilocos Sur. Pasetda amin iti daytoy napnuan-pakasaritaan a pangliteratura a pagteng.

Tanghalang Pilipino's PAHIMAKAS SA ISANG AHENTE (Death of a Salesman) opens September 26 at the CCP

Mon, 09/15/2014 - 13:30 -- admin

Tanghalang Pilipino's PAHIMAKAS SA ISANG AHENTE (Death of a Salesman) opens September 26 at the CCP! Buy your tickets now! Tickets available at all TicketWorld outlets. Call TicketWorld at 891-9999 or contact Tanghalang Pilipino at 8321125 local 1620-1621, 0917-750-0107 for more details....

The Cultural Center of the Philippines and Tanghalang Pilipino

present

PAHIMAKAS SA ISANG AHENTE 
ni Arthur Miller
Translation to Filipino by National Artist for Theater and Literature, Rolando Tinio

UP celebrates 150th year of Mabini, Delos Reyes in September

Mon, 09/15/2014 - 13:18 -- admin

Apolinario Mabini and Isabelo delos Reyes have one thing in common - both of them will celebrate their 150th birth anniversaries this year.

Mabini, the "Brains of the Revolution," was one of the country’s most important intellectuals during the country's revolutionary period. Delos Reyes, the “Father of Filipino Socialism,” was a journalist, folklorist, politician, and labor activist.

Call for papers to Plaridel special issue: Locating Southeast Asian Horror

Mon, 09/15/2014 - 12:23 -- admin

The unprecedented success of Japanese and Korean horror on international markets in the early 2000s increased the demand for the genre from the region, but also set a new standard against which these productions were judged. Encouraged by the enthusiastic reception of (the problematically labeled but widely accepted category) “Asian Horror” by commentators and the global fan community, Southeast Asian national cinemas began to revitalize their local horror genres, and distributors eventually turned to Southeast Asian horror as well.

Call for submissions: Antolohiya ng Pagbasa/Kritika ng mga Akdang Pampanitikan ng/sa Kanlurang Bisayas

Mon, 09/15/2014 - 10:18 -- admin

Sino-sino ang mga manunulat ng Kanlurang Bisayas noong ika-20 siglo hanggang ngayon? Ano ang kanilang pinagkaabalahan sa tema at istilo? Saan natin sila mailulugar sa pampanitkang kasaysayan ng bansa? Paano babasahin ang mga akdang pampanitikan sa Kinaray-a, Hiligaynon, at Akeanon? Paano ang galing nila sa wika naka(ka)tulong sa artikulasyon at pagpapakahulugan ng ating global-nasyonal-rehiyonal na konteskto, at naka(ka)sulong sa porma ng binalaybay, sugidanon, dula?

Nuno sa Punso book launch sa Conspiracy, QC

Thu, 09/11/2014 - 11:10 -- admin

Inaanyayahan ang lahat sa paglulunsad ng "Nuno sa Puso," dalawang koleksiyon ng mga liham at pangaral sa pag-ibig mula kay Bebang Siy. Samahan ang mga makata ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA) at mga kaibigan sa sining sa isa na namang gabi ng tula at musika sa Setyembre 16, 2014 (Martes), 7-9 ng gabi, Conspiracy Bar, Visayas Avenue, Lungsod Quezon.

Doble Katha: Paglulunsad ng Transfiksyon: Mga Kathang In-transit at Like/Unlike: Kuwentong Facbook Status at Politika ng Agam-agam

Wed, 09/10/2014 - 11:25 -- admin

Malugod  kayong iniimbitahan sa paglulunsad ng librong Transfiksyon: Mga Kathang In-transit (UP Press) at e-book na Like/Unlike: Kuwentong Facebook Status at Politika ng Agam-agam (Flipside Publishing) na magkasamang inedit nina Rolando Tolentino at Rommel Rodriguez.  Isasagawa ito sa Setyembre 11, 2014 4:00pm-6:00pm sa college auditorium ng College of Mass Communication, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.

Grand Meganon Comic Book Launch at the 4/F Fully Booked BGC

Tue, 09/09/2014 - 09:44 -- admin

Now, readers of all ages can grab some of the most popular pinoy indie komiks this side of Manila at the Meganon Comic Book Launch on September 27, Saturday, 5:30PM at the 4/F Fully Booked BGC. Get first dibs on some of the best pinoy indie komiks today, meet and greet the artists, and get a chance to win original artworks or limited edition collector’s items! 

SINE PANITIK SCRIPTWRITING CONTEST deadline extended to September 30

Thu, 09/04/2014 - 13:15 -- admin

The Film Academy of the Philippines' 2nd SINE PANITIK SCRIPTWRITING CONTEST is extended to September 30

1. The Sine Panitik Scriptwriting Contest is open to all scriptwriters, students or professionals.

2. The screenplays must be adapted from 22 Filipino short stories 

(13 written in English and nine in Tagalog), listed here under:

The short stories in English are as follows:

Pages

Powered by Drupal
Subscribe to panitikan.com.ph RSS