Halimbawa ng Isyung Pangkapaligiran

Ang kapaligiran ay biyaya sa atin ng Maykapal. Gayunman, dahil sa kapabayaan ay nagkakaroon at humaharap ang mundo sa iba’t ibang isyung pangkapaligiran.

Polusyon

10 Halimbawa ng Isyung PangkapaligiranAng polusyon ang pinakamalaki at pinakatanyag na isyung pangkapaligiran. Ito ay ang pagkasira ng kalikasan dahil sa hindi wastong pagtatapon ng basura at hindi wastong pangangalaga sa mga likas yaman.

Sanhi ng polusyon ay ang kawalan ng organisasyon sa pagtatapon ng basura, ang pag-abuso sa mga kagubatan at anyong tubig, at ang labis na paggamit ng mga bagay na humahalo sa hangin.

Global Warming

Halimbawa ng Isyung Pangkapaligiran global warming mga paraan para malutas itoAng global warming naman ay masasabing resulta rin ng polusyon. Dahil sa pagkakaroon ng problema ng ating kapaligiran, nagkakaroon ng labis na pag-init ang mundo na nagreresulta naman ng iba’t ibang isyung pagkapaligiran tulad ng madalas na bagyo, labis na pag-init ng panahon, at pagkatunaw ng yelo at pagtaas ng tubig sa mga karagatan.

Pagkalbo sa Kagubatan o Deforestation

Halimbawa ng Isyung Pangkapaligiran pag kalbo ng mga puno o deforestationMahalaga ang papel ng mga puno at halaman sa ating kapaligiran kaya naman ang pagkakalbo ng ating mga kagubatan o deforestation ay isa ring malaking isyung pangkapaligiran.

Ang iligal na pagputol ng mga puno, na hindi pinapalitan ng mga negosyante, ang nagdudulot ng pagkakalbo ng mga kabundukan na nagreresulta ng erosion, land slide, at iba pang aksidente na may kinalaman sa paglambot ng lupa.