10 katangian ng isang mabuting leader?

Katanungan

10 katangian ng isang mabuting leader?

Sagot verified answer sagot

Ang sampung katangian ng isang mabuting lider ay:

  1. kasanayan sa komunikasyon
  2. katalinuhan sa larangan ng damdamin
  3. kakayahang makatukoy ng mga layuninn o tunguhin
  4. kakayahang makapagplano
  5. kamalayan sa sarili sa maagap na pamamaraan
  6. mapa-unlad ang sarili at ang kapwa
  7. pananagutan
  8. malawak na kaalaman
  9. karanasan sa pamumuno
  10. katiwa-tiwala

Ang pagiging isang mahusay na pinuno o lider ay hindi lamang nakikita sa posisyon hawak nito, hindi rin ito nakikita sa pagbibigay lamang ng mga direksyon o utos na tutupdin ng kanyang mga kasama.

Ang paagiging isang mahusay na lider ay makikita sa pakikiisa at pangunguna sa pagtupad ng mga layunin o tunguhin ng pangkat.