10 mga bagay na nagsisimula sa letrang O?

Katanungan

10 mga bagay na nagsisimula sa letrang o?

Sagot verified answer sagot

Oblong – ito ay isang uri ng hugis.

Orasan – ito ang nagtutukoy kung ano ang oras sa araw.

Okupasyon – ito ang trabaho ng isang tao.

Opisina – lugar kung saan nagta-trabaho ang mga manggagawa.

Optalmologo – isang doktor na may espesyalisasyon sa pagtitingin sa mga mata at kung ano ang maaaring sakit nito o diperensya.

Ordinansa – ang mga ibinababa o implementang batas.

Organisasyon – ito ay isang grupo na may mga miyembro na maaaring may parehas na interes o iisang adhikain kaya ito nabuo.

Ospital – maaaring puntahan kung may sakit o kaya magpapatingin lamang sa mga doktor.

Oyayi – ito ay isang duyan na ginagamit.

Ostya – ang kinakain sa komunyon sa simbahan.

Sagot #2 verified answer sagot

  • Oras – Ang takda o pagkakataon sa pagitan ng mga pangyayari.
  • Oso – Isang malalaking hayop na may balahibo, malalakas na paws, at madalas na kulay itim o kayumanggi.
  • Organiko – Galing sa kalikasan, walang kemikal na gamit sa pag-aani o paggawa.
  • Oktubre – Ang ikasampung buwan ng taon.
  • Oksigeno – Ang gas na hininga natin at kailangan ng mga nilalang para mabuhay.
  • Olandes – Galing sa bansang Netherlands.
  • Oktano – Isang uri ng kemikal na ginagamit sa pagtukoy sa kalidad ng gasolina.
  • Obispo – Isang pinunong relihiyoso sa Simbahang Katoliko.