5 Halimbawa na nagpapatunay ng pagtutulungan?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

5 halimbawa na nagpapatunay ng pagtutulungan?

Sagot verified answer sagot

Ang pagtutulungan ay pagkakawang gawa na binibigay ng isang indibidwal ng walang hinihinging kapalit.

Ito ay maaaring maipamalas sa iba’t ibang paraan. Narito ang lima sa pangunahing pamamaraan ng pagpapakita ng pagtutulungan.

Una, ang pagbibigayan o pagtulong sa nangangailangan- ito ay ang pamamahagi ng mga bagay na maaaring sobra sa atin o di naman kaya ay mga napaglumaang gamit na maaaring mapakinabangan pa.

Ikalawa, pagkakaisa- ang pagkakaisa ay nagpapakita ng iisang layunin. Naipamamalas ang pagtutulungan sa pamamagitan nito sa pagkakaroon ng tinatawag na unity.

Ikatlo, pagdadamayan- ang pagdadamayan sa oras ng pagsubok o suliranin ay isang katangi-tanging uri ng pagtulong sapagkat naiibsan nito ang lungkot at sakit na nadarama.

Ika-apat, pagtutulungan sa mga gawaing bahay upang mas mapadali ang mga Gawain.

At ikalima, pagtulong sa nakatatanda sa pagtawid sa kalsada upang gabayan at maging ligtas siya sa kanyang pagtawid.