Akrostik tungkol sa kabihasnan?

Katanungan

akrostik tungkol sa kabihasnan?

Sagot verified answer sagot

K – aunlarang yugto na mayroon ang isang lipunan

A – rkitektura, wika, sining, edukasyon ang paraan ng pagkakakilanlan maging kagalingan

B – ahagi ng isang lipunang sibilisado na nasa ilalim ng isang pamamahala

I – ntelektuwal ang gamit upang pamahalaan ng mga mamamayan

H – anapbuhay ay binubuo ng agrikultura at pangangalakal na maging sa malayo ay kayang abutin

A – ntas ang nagbibigay ng pagkakaiba sa katayuan ng bawat taong naninirahan

S – ibilisasyon ang ibang maaaring itawag

N -amumuno ay mga hari na nasa ilalim ng isang pamahalaan

A – rkitektura sa larangan ng matematika ang kagalingan, idagdag pa ang pagsulat, transportasyon, at
astronomiya

N-agsasama at nagkakaisa ang mga mamamayan tungo sa kaunlaran.