Alam ni Louie na dapat sundin ang kaniyang ina ngunit alam din niyang masama ang magsinungaling. Anong yugto ng konsensiya ang tinutukoy sa pangungusap na ito?

Katanungan

Alam ni Louie na dapat sundin ang kaniyang ina ngunit…

Sagot verified answer sagot

Alam ni Louie na dapat sundin ang kaniyang ina ngunit alam din niyang masama ang magsinungaling. Ang yugto ng konsensiya ang tinutukoy sa pangungusap na ito ay ang unang yugto.

Ang konsesya ay binubuo ng apat na yugto. Ito ay ang mga sumusunod: sa unang yugto ay nakikilala ng tao ang kabutihan gayundin ang katotohanan ng isang aksyon.

Sa ikalawang yugto naman ay kinikilatis ng tao ang isang sitwasyon upang mahanap ang partikular na kabutihan.

Hinahatulan naman ang isang aksyon kung ito ba ay mabuti o hindi sa ikatlong yugto. Samantalang pinagninilayan naman ang nagawang hatol sa ikaapat na yugto.