Alamat Ni Maria Makiling (Buod)

Si Mariang Makiling ay isang diwata na mayroong magandang mukha, mahabang buhok, at mabuting kalooban. Kahit isa siyang makapangyarihang diwata ay nakikihalubilo pa rin siya sa mga mortal.

Madalas siya nagtutungo sa palengke upang mamili ng pagkain. Dito ay nakilala niya ang isang magsasakang mortal. Naging kaibigan niya ito at kalaunan ay nagkapalagayan sila ng loob at nag-ibigan.

Lagi siyang dinadalaw ng lalaki sa kabundukan at doon sila namamasyal. Habang abala si Maria sa kaniyang minamahal ay panay naman ang kuha ng ilang mortal ng kaniyang mga prutas at gulay na nagiging ginto. Batid ni Maria ang ginagawa ng mga tao ngunit pinalampas niya ito dahil sa kaniyang minamahal.

Isang araw, isang opisyal ang dumating sa bayan at sinabing gagawing sundalo ang lahat ng kalalakihang wala pang asawa at ipadadala sa digmaan.

Upang makaiwas sa responsibilidad, ninais ng lalaki na ikasal sa isang mortal na babae.

Sinabi niya ito kay Maria na labis namang nagdamdam. Natuloy ang kasal ng lalaki ngunit kinagabihan ay umulan nang malakas na sinundan pa ng isang lindol. Nayanig ang lupa at nawala ang mahihiwagang puno ni Maria.

Hindi na rin nakita pa si Maria ng mga mortal at hindi na rin maakyat ang kaniyang kabundukan. Nawala na ang biyayang hatid sa kanila ni Maria.

Sana ay nagustuhan ninyo ang buod ng Alamat Ni Maria Makiling. Check ninyo ang mga iba pa naming posts, marami pa kaming mga buod. Salamat!