Alin sa mga kilos na ito ang bawas ang pananagutan dahil sa damdamin?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Alin sa mga kilos na ito ang bawas ang pananagutan dahil sa damdamin?

Sagot verified answer sagot

Sa mga kilos na ito ang bawas ang pananagutan dahil sa damdamin ay ang panlilibre sa barkada dahil sa mataas na markang nakuha.

Ang pananagutan ng isang tao ay nagaganap sa bawat kilos na isinasagawa niya ayon sa kaligiran ng kanyang damdamin sapagkat ang bawat kilos o aksyon na ginagawa ay nakabatay sa damdaming umiiral sa tao.

Ang panliligaw sa crush, pagbatok sa barkada dahil biglang nanloko ito, at ang sugurin ang bahay ng kagalit ay mga gawaing nakabatay sa damdamin ng tao para sa kanyang sarili. Nababawasan ang pananagutan ng tao kung ang tinutukoy na element ay hindi ang kanyang sarili kundi ang iba.