Alin sa mga perspektibo ang sa palagay mo ay katanggap tanggap?

Katanungan

alin sa mga perspektibo ang sa palagay mo ay katanggap tanggap?

Sagot verified answer sagot

Ang perspekytibong higit na katanggap-tanggap ay ang pananaw ukol sa globalisasyon kung saanang sinasabing tuon nito ay ang bawat isa o ang pag-unlad ng bawat isa.

Na kung saan ipaliwanag ni Nayan Chanda, isang punong patnugot ng YaleGlobal Online na naglalathala ng mga artikulong patungkol sa globalisasyon, na ang naging bunsod para sa isang indibidwal upang sikaping umasenso sa buhay ay ang kagustuhang magkaroon ng pamumuhay na maayos.

Kung kaya’t dahil sa mithiing ito sinikap ng tao na maging mahusay sa larangan ng pakikipagkalakalan, maniwala o manalig sa pananampalataya, maging isang manlalakbay, at makidigma at manakop upang makamit ang kanilang mithi.