Alin sa mga sumusunod ang hindi benepisyo ng bolunterismo?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

alin sa mga sumusunod ang hindi benepisyo ng bolunterismo?

Sagot verified answer sagot

Mula sa mga nabanggit, ang pagkakaroon ng isang tao ng personal na paglago ay hindi benepisyo ng bolunterismo.

Bolunterismo ang tawag sa gawain kung saan boluntaryong gumagalaw ang isang tao para sa ikabubuti ng kanyang kapwa o ng lipunang ginagalawan niya.

Ito ay ang paghahandog ng sarili o tulong na walang hinihiling na kapalit. Sa pag-bobolunterismo ay maaaring mas makilala ng isang tao ang kanyang sarili.

Dahil siya ay nakikipag-ugnayan rin sa kapwa niya, siya rin ay nakakabuo ng magandang relasyon at nakakakuha ng suporta.

Higit sa lahat, ang pinakabenepisyo ng bolunterismo ay ang kabutihang dulot nito sa lipunan dahil iyon naman ang layunin ng bolunterismo.