Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pangunahing salik na naging resulta ng imperyalismo?

Katanungan

alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pangunahing salik na naging resulta ng imperyalismo?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang Rebolusyong Industriyal. Ang rebolusyong ito ay naging daan upang magkaroon ng karapatan ang mga manggagawa.

Naghimagsik sila laban sa mga mayayaman o burgis dahil napakababa ng kanilang pasahod at lalo lamang sila nababaon sa kagutuman.

Yumayaman naman lalo ang mga burgis kaya nais nilang magkaroon ng sapat na pasahod kaya sila nag aklas at nagsagawa ng rebolusyon.

Kabaliktaran ito ng imperyalismo dahil ang imperyalismo ay ganid sa mga pasahod, ngunit napagtagumpayan ito ng mga tao dahil sa kanilang kolektibong aksyon.

Bukod pa rito, ang nais ng rebolusyon ay karapatan para sa lahat, habang ang imperyalismo naman ay hinggil sa pangangamkam ng naghaharing uri lamang.