Alin sa mga sumusunod na elemento ang itinuturing na pangunahing yaman ng isang bansa?

Katanungan

alin sa mga sumusunod na elemento ang itinuturing na pangunahing yaman ng isang bansa?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang mamamayan. Kung wala ang mamamayan ay hindi makakakilos nang buo ang isang estado.

Dito humuhugot ng mga mangangasiwa, ang mga lalahok sa produksyon o mga lakas pag gawa. Ang mamamayan din ang pinangangasiwaan ng ibang magiging representante nila.

Ang mamamayan ay maaaring bumuo ng komunidad upang magsama sama at mayroong kolektibong pamumuhay sa kanilang bansa.

Halimbawa na lamang, ang mga kabataan ay parte ng mamamayan ng isang bansa kaya sila ay mayroong esensyal na gampanin upang mapaganda rin ang kanilang lipunan.

Nandiyan ang iba’t ibang sektor upang buuhin ang isang bansa at manirahan dito para mabuo ang estado.