Alin sa mgs sumusunod ang hindi kabilang sa 3 T’s ng pakikilahok at bolunterismo?

Katanungan

alin sa mgs sumusunod ang hindi kabilang sa 3 t’s ng pakikilahok at bolunterismo?

Sagot verified answer sagot

Sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa 3 t’s ng pakikilahok at bolunterismo ay ang talk.

Ang pakikilahok o ang gampaning isinasagawa ng tao batay sa kanyang pananagutan at kamalayan na kapaki-pakinabang sa pagkamit ng kabutihang panlahat at bolunterismo o isang pamamaraan ng pagtulong upang maipakita ang pagmamahal sa bawat kasapi ng lipunan ay dalawang mahalagang aspetong nakatutulong sa pag-angat ng komunidad. Ito ay kinapapalooban ng 3 t’s. ito ay ang mga sumusunod.

Time o panahon na tumutukoy sa pagkakataon ng bawat indibdiwal na maipakita ang pakikilahok at bolunterismo; talent o talento na nagpapakita ng wastong paggamit sa kakayahan partikular na sa pagtulong sa kapwa; at treasure o kayamanan na tumutukoy sa halagang naibabahagi ng tao sa pagsasagawa ng pakikilahok at bolunterismo.