Alin sa sumusunod ang hindi kabilang sa dahilan ng pagsakop ng mga Espanyol sa bulubundukin ng Luzon?

Katanungan

alin sa sumusunod ang hindi kabilang sa dahilan ng pagsakop ng mga espanyol sa bulubundukin ng luzon?

Sagot verified answer sagot

Ito ang monopolyo ng tabako. Mas nakapokus at nais ipalaganap ng mga Espanyol noon ang Kristyanismo dahil sa relihiyon nila makokontrol ang mga Pilipino.

Malinaw na ginamit nila ang panghihimasok nila sa tradisyon at kultura ng mga Pilipino kaya naging madikit din sa mga tao ang ganitong usapin.

Ang relihiyon ay ginamit din nila upang makapag pataw ng mas malaking buwis at tinatakot ang mga tao na huwag mag aklas laban sa kanila dahil ayun ang utos ng diyos.

Bukod pa rito, nais din nilang ganansyahan ang mga Pilipino sa pamamagitan ng tributo o buwis upang sila ay yumaman at pagsilbihan ang kanilang interes.