Alin sa Sumusunod ang Hindi Kabilang sa Kapital?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Alin Sa Sumusunod Ang Hindi Kabilang Sa Kapital?

Sagot verified answer sagot

Manggagawa ang hindi kabilang sa kapital dahil ito ay isa pang tinuturing na salik ng produksyon.

Ang capital ay ang salik ng produksyo na tumutukoy sa mga makinarya, kagamitan, kasangkapan, o minsan naman ay maaari ring salapi na ginagamit sa proseso ng produksyon.

Ang manggagawa ay parte ng salik ng produksyon na tinatawag na paggawa. Ito ay hindi kabilang sa capital. Ngunit ang manggagawa ay sinasabing kakambal ng capital.

Ito ay sa kadahilanan na kung wala ang manggagawa ay hindi rin uusad ang kapital. Gayun din naman na kung wala capital ay hindi kikilos ang manggagawa at walang produkto ang magagawa.