Alin sa sumusunod ang hindi tungkulin ng Datu?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

alin sa sumusunod ang hindi tungkulin ng datu?

Sagot verified answer sagot

Ang hindi kabilang sa mga tungkulin ng isang datu ay tagasilbi.

Tinatawag na datu ang namumuno sa mga barangay noong unang panahon. Ang pinunong ito ang nagsisilbing tagahukom o ang nagbibigay ng kaukulang kaparusahan kung may nakagawa ng pagkakamali sa kanyang nasasakupan, tagapagbatas o sila ay may kakayahang gumawa o lumikha ng mga batas na makatutulong na mapaunlad at mapanatili ang kaayusan ng kanyang nasasakupan, at tagapagganap o tagapagpatupad ng mga nabuong batas tungo sa kaayusan at kapayapaan.

Ang mga datu ay tinuturing na kasama sa mga pangkat ng maharlika. Kung ang isang datu ay kinakitaan ng higit na kalakasan, siya ay maaaring tawaging raha.