Alin sa sumusunod ang kilos ng isang makatarungang tao?

Katanungan

alin sa sumusunod ang kilos ng isang makatarungang tao?

Sagot verified answer sagot

Aa sumusunod, ang kilos ng isang makatarungang tao ay inaalam ng mga mag-aaral ang kanilang tungkulin at karapatan sa lipunan.

Ang makatarungang kilos ay ang pagpapakita ng paggalang sa karapatan ng kanyang kapwa at mga batas na umiiral sa lipunan.

Maigting na pinahahalagahan nito ang pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay ng bawat indibdiwal sa loob ng kinabibilangang lipunan.

Ang kilos na ito ay mapaiiral kung ang bawat isa ay magpapakita ng pananagutan sa kanilang bawat kapwa. Gayundin ang pag-iwas sa mga pagkakataon o mga gawaing makapagdudulot ng hindi maganda o panlalamang sa ibang tao.

Bilang mga indibidwal, ang makatarungang kilos ang nagiging sandigan upang makapamuhay ng makatarungan ang bawat isa.