Alin sa sumusunod ang kita ng entrepreneur matapos magtagumpay sa pakikipagsapalaran sa negosyo?

Katanungan

alin sa sumusunod ang kita ng entrepreneur matapos magtagumpay sa pakikipagsapalaran sa negosyo?

Sagot verified answer sagot

Tubo o profit ang tawag sa kita ng entrepreneur matapos niyang makipagsapalaran sa negosyo. Ito ay makukuha lamang kung matagumpay ang kanyang negosyo. Entrepreneur ang tinatawag sa mga taong may sariling negosyo.

Sinasabi sa ekonomiks na ang tubo o profit ng isang negosyante ay isang strukturang hindi malinaw pa sa simula palang ng kanyang negosyo.

Walang entrepreneur ang nakakaalam kung gaano kalaki ang kanyang kikitain sa kanyang negosyo. Maaaring ito ay malaki o maliit o di kaya naman ay sakto lang.

Ang tubo o profit ay maaari lamang kuwentahin kapag lumago na ang negosyo at nabawas na ang mga gastusin sa pagtatayo at paggawa ng negosyo.