Alin sa sumusunod ang sumusuporta sa ugnayan ng tao at kapaligiran?

Katanungan Sagot

Katanungan

A. Kapaligiran ko, tahanan ko
B. Kumukuha ng ikabubuay sa kapaligiran
C. Kapaligiran lundayan ng pamumuhay
D. Lahat tama​

Sagot verified answer sagot

Alin sa sumusunod ang sumusuporta sa ugnayan ng tao at kapaligiranD. LAHAT TAMA. Lahat ng sumusunod ay sumusuporta sa ugnayan ng tao at kapaligiran. Ang pahayag na kapaligiran ko, tahanan ko ay isang kasabihan o slogan na nagpapakita na ang tao ay walang tirahan o tahanan kung walang kapaligiran.

Literal na nabubuhay ang mga tao dahil sa biyaya ng kalikasan. At kung wala ito ay wala ring buhay na maayos ang mga tao ngayon.

Naipaliliwanag din ang kalikasan ang pinagkukuhanan ng kabuhayan ng marami sa atin dahil ang mga likas yaman ang nagiging ugat ng ating mga trabaho at kita. Sa kalikasan din umaasa ang tao sa mga produktong binubuo na kailangan nating lahat sa araw-araw.