Alin sa sumusunod na pahayag ang hindi kabilang sa mga katangiang pisikal ng kontinente ng Asya?

Katanungan

alin sa sumusunod na pahayag ang hindi kabilang sa mga katangiang pisikal ng kontinente ng asya?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang iba’t ibang panig ng Asya ay nagtataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano.

Nasabing hindi ito kasama sa mga katangiang pisikal dahil hindi ito pasok sa usaping pisikal, kung hindi sa heograpikal na lokasyon ng mga bansa.

Dahil sila ay napaliligiran ng mga karagatan kaya laganap ang pagkakaroon ng mga bagyo sa kani-kanilang lugar.

Bukod pa rito, ang mga bansa mula Asya ay kalakhang isang agrikultural na bansa dahil sa kanilang mga klima, na nakatutulong sa kanilang pagsasaka at iba pang pang-agrikultural na gawain. Ito ang iilang adbentahe sa kanilang mga nararanasan na klima.