Aling bansa isinagawa ang sati o suttee?

Katanungan

Aling bansa isinagawa ang sati o suttee?

Sagot verified answer sagot

India ang bansa kung saan isinagawa ang sati o “suttee”. Ang sati o suttee ay ang tradisyong umiiral sa bansang India na kung saan ang asawang babae ng namayapang lalaki ay kikitlin ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagsama sa mismong pagsunog ng labi ng kanyang asawa.

Ang paniniwalang ito ay pinanghawakan ng mga Indian na kung saan ang mag-asawa ay makakamit ang biyayang kaluwalhatian kung sila ay magsasama sa kabilang buhay.

Bagamat mahigpit na itong ipinagbabawal, subalit taong 1987 ay isang 18 taong gulang na Indian ang muling gumawa nito kahit na siya ay mag-iisang taon pa lamang na kasal sa namayapang asawa.