Alyansang binubuo ng Austria, Hungary at Germany?

Katanungan

alyansang binubuo ng austria hungary at germany?

Sagot verified answer sagot

Ang alyansang binubuo ng Austria, Hungary at Germany ay ang Central Powers. Sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig o sa wikang ingles oy world war I, ang mga bansang nagtutunggalian ay nagkaroon ng kani-kanyang mga kinabibilangang alyansa.

Isa na nga rito ang Central powers na kinabibilangan ng mga bansang Austria, Hungray, at Germany na naglalayong magtagumpay sa labanan at gapiin ang mga kalaban.

Bukod sa mga nabanggit na mga bansa kabilang din ang Turkey at Bulgaria sa alyansang ito na nagsama-sama upang mapalakas nila ang kanilang mga pwersa laban sa mga katunggaling bansa sapagkat ang pagsasama ng kanilang mga kagamitan at mandirigma ay higit na makatutulong sa pagkamit ng tagumpay.