Ama ng industriyalisasyon ng Pilipinas?

Katanungan

ama ng industriyalisasyon ng pilipinas?

Sagot verified answer sagot

Siya ay si Elpidio Quirino. Ang kasalukuyang industriyalisasyon dito sa Pilipinas ay nananatili pa rin atrasado dahil hindi pa rin nakasasapat ang mga industriya rito at kontrolado pa rin ng mga malalaking dayuhang kompanya o kaya kontrolado lamang ng iilang mayaman.

Halimbawa na lamang ay nag aangkat ang Pilipinas mula sa ibang bansa ng pako at thumb tacks dahil wala ito sariling pagawaan sa bansa, kaya nananatiling huli ito.

Dagdag pa rito, mahalaga na maisulong ang nasyonal na industriyalisasyon sa bansa upang mabigyan ng sapat ng trabaho para sa mamamayan at hindi nakadepende ang Pilipinas sa mga ibang makadayuhang bansa.