Ang aking karanasan sa panahon ng pandemya?

Katanungan

ang aking karanasan sa panahon ng pandemya?

Sagot verified answer sagot

Ang pagsiklab ng pandemya sa bansa ay nagbunsod ng malalaking hamon na aking kinaharap sa panahong ito. Nariyan ang takot at pangamba sa aking kaligtasan gayundin ng aking pamilya sapagkat ang sakit na kumakalat sa bansa ay labis at lubhang nakahahawa.

Kung kaya naman ito ay nag-iwan ng takot sa aking isipan. Sa usaping edukasyon, ako ay kumakaharap ng isang matinding hamon sa pagbabago ng pamamaraan ng pagtuturo gayundin ang paggamit ng mga kinakailangang materyal.

Hindi madali ang matuto ng leksyon sa sariling mga kamay sapagkat may mga kaalaman na hindi pa abot ng aking kaunawaan.

Sa paggamit naman ng cellphone at internet, hindi rin naging madali sapagkat ito ay nakadaragdag sa gastusin ng aking pamilya.

Batid kong lahat ay nahihirapan sa panahon ng panddemya subalit ang mga pagsubok na ito ay hindi natin dapat sukuan.