Ang buhay ng tao ay panlipunan ang pangungusap ay?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ang buhay ng tao ay panlipunan ang pangungusap ay?

Sagot verified answer sagot

Ang pangungusap na “ang buhay ng tao ay panlipunan.” Ay isang halimbawa ng pangungusap na pasalaysay at ito ay nagsasaad ng katotohanan.

Ang pasalaysay na pangungusap ay naglalayong magbigay kaalaman sa mambabasa at nagtatapos lamang sa tuldok. Ito ay maaaring nagsasaad ng katotohanan hinggil sa isang ideya.

Tulad ng ginamit sa paksang ito na “ang buhay ng tao ay panlipunan” na nagsasaad ng katotohanan sa paraang pasalaysay sapagkat sumasalalim sa lipunan ang isang tao.

Siya ay nabibilang sa lipunan na kung saan siya nanininarahan. Ang lipunang ito ang tumutulong sa isang indibidwal sa paghubog ng kanyang pagkatao sapagkat dito sniya natutunan ang pagiging ganap na mamamayan.