Ang dahilan ng pagiging pinuno ng isang indibidwal ay

Katanungan

Ang dahilan ng pagiging pinuno ng isang indibidwal ay…

Sagot verified answer sagot

Ang dahilan ng pagiging pinuno ng isang indibidwal ayAng dahilan ng pagiging pinuno ng isang indibidwal ay ang kaniyang kahusayan sa pamumuno sa mga nasasakupan niya o mga miyembro niya at ang pagiging epektibo sa pagpapatupad ng mga alituntunin o batas.

Ang isang mahusay na pinuno ay may angking galing sa pakikisama sa kaniyang mga nasasakupan. Hindi ibig sabihin nito ay dapat istrikto na siya sa lahat ng panahon ngunit dapat ay magkaroon ng sapat na ngipin upang mapanatili ang kaayusan at respeto sa kaniyang bilang pinuno.

Ang mahusay na pinuno rin ay ang isang taong iniisip ang kapakanan ng nakararami at hindi ang pangsariling interes o kapakanan ng kaniyang mga kakilala o kaibigan.