Ang ekonomiks ay isang agham panlipunan sapagkat…

Katanungan Sagot

Katanungan

Ang ekonomiks ay isang agham panlipunan sapagkat…

Sagot verified answer sagot

Ang ekonomiks ay isang agham panlipunan sapagkat...Ang ekonomiks ay maituturing na isang agham panlipunan dahil ito ay sumasaklaw sa pag-aaral na may kinalaman sa tao at ugnayan nito sa kaniyang paligid.

Ang ekonomiks ay mahalagang pag-aaral tungkol sa pananalapi, paggawa ng produkto, at pagbibigay ng serbisyo.

Ang mga salik na ito ng ekonomiks ay patunay na ang pag-aaral na ito ay isang agham panlipunan dahil kailangang pag-aralan dito ang ugnayan ng tao sa kaniyang kapuwa, ugnayan ng tao sa kaniyang paligid, at ugnayan ng mga serbisyo at produktong nilkha naman ng tao.

Sa pag-aaral din ng ekonomiya ay nasusukat ang pag-uugali at pagpapahalaga ng tao lalo na kung pag-uusapan ang kaunlaran at pagkilos.