Ang ekwilibriyo sa pamilihan o market equilibrium ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang presyo ay?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

ang ekwilibriyo sa pamilihan o market equilibrium ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang presyo ay?

Sagot verified answer sagot

Ang ekwilibriyo sa pamilihan o market equilibrium ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang presyo ay nasa antas kung saan walang surplus o shortage.

Ang ekwilibriyo sa pamilihan ay tumutukoy pagiging pareho ng tiyak na bilang ng dami ng produko at serbisyo na handing ipagbili ng prodyuser sa tiyak na bilang ng produkto at serbisyo na kaya at gustong bilhin ng konsyumer.

Ang ideyang ito ay kinapapalooban ng dalawang aspeto, ang presyong ekwilibriyo na kung saan ang presyo ay tiyak na napagkasunduan ng dalawang panig at ang ekwilibriyong dami na kung saan ang bilang ng produkto o di naman kaya ay serbisyo ay parehong napagkasunduan.