Ang Hatol Ng Kuneho (Buod)

Mayroong panahon sa daigdig na mayroon pang kakayahang magsalita ang mga hayop. Isang araw, sa kagubatan, naghahanap ng makakain ang gutom na tigre.

Ngunit sa kaniyang paglilibot, hindi pagkain ang nahanap niya kung hindi isang kapahamakan. Nahulog ang tigre sa isang malalim na butas.

Humihingi ng tulong ang tigre. Isang tao ang napadaan at dito siya nanghingi ng tulong. Alangan man ang tao dahil baka kainin siya ng tigre ay nagbigay ito ng tulong.

Ngunit akmang kakainin ng tigre ang tao kaya naman nanghingi ito ng tulong sa puno. Nanghingi siya ng hatol sa puno kung ano ang dapat gawin ng tigre.

Para sa puno, dapat lamang na kainin ng tigre ang tao dahil ito ang dahilan ng pagkasira ng kalikasan, kabilang ang pagkaunti ng mga puno.

Humingi muli ng hatol ang tao sa baka ngunit magkatulad ang kanilang naging pasya na dapat ay kainin ng tigre ang tao.

Ngunit nang mapadaan na si kuneho, nanghingi muli ng opinyon at hatol ang tao. Ikinuwento ng tao kay kuneho ang buong pangyayari. Dahil sa narinig, agad namang nagpasya ang kuneho.

Ayon sa kaniya, marapat lamang daw na bumalik na lamang sa paglalakbay ang tao habang mananatili ang tuso at sakim na tigre sa loob ng hukay upang walang maging suliranin.

Sana ay nagustuhan ninyo ang buod ng Ang Hatol Ng Kuneho. Check ninyo ang mga iba pa naming posts, marami pa kaming mga buod. Salamat!