Ang isang sangay ng pamahalaan ay ang tagapagbatas na tinatawag ding?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

ang isang sangay ng pamahalaan ay ang tagapagbatas na tinatawag ding?

Sagot verified answer sagot

Ang isang sangay ng pamahalaan ay ang tagapagbatas na tinatawag ding Lehislatibo.

Ang tagapagpabatas o lehislatibo ay bahagi ng gobyerno na may kakayahan o may kapangyarihan na gumawa, magpanukala, magpatupad, at baguhin ang mga batas.

Ang pangunahing gampanin ng lehislatibo ay tiyakin na ang bawat kilos ng bawat sangay o bahagi ng pamahalaan ay pinagtitibay ang diwa ng konstitusyon.

Upang makabuo ng batas, ang Lehislatibo ay kailangang gumawa ng dalawang pangunahing dokumento. Ito ay ang dokumento para sa panukalang batas at dokumento para sa kapasiyahan o resolusyon.

Bukod dito, mayroong may eksklusibong kapangyarihan na magtaas ng mga buwis at may abilidad din silang pagtibayin ang budget at iba pang gastusin ng gobyerno.