Ang kahulugan ng mass media ay?

Katanungan

ang kahulugan ng mass media ay?

Sagot verified answer sagot

Ang mass media ay impormasyong nagpapasalin-salin sa marami. Ang mass media ay isang malawakang pamamaraan ng komunikasyon upang maipakalat sa madla at maabutan ng impormasyon batay sa mga nangyayari sa paligid.

Ang layunin ng mass media ay makapaghatid ng mensahe o balita sa publiko upang malaman ng mga tao ang pangyayari at iba’t ibang anunsyo na ibinababa ng mga institusyon o ng mga nangangasiwa sa isang lugar.

Ang mga kagamitan o plataporma na ginagamit ng mass media ay ang radyom telebisyon, social media o internet, dyaryo, o magasin. Upang maging epektibo ang pagpapadala ng mensahe sa malawakang numero, nagtatatag din ng mga regional chapters ang iba’t ibang mass media.