Ang kakayahang magtipid ay isang halimbawa ng paghubog sa tao sa?

Katanungan

ang kakayahang magtipid ay isang halimbawa ng paghubog sa tao sa?

Sagot verified answer sagot

Mayroon tayong mga aspekto sa pakikipag-kapwa. Ang mga aspektong ito ay humuhubog sa atin bilang isang mabuting kapwa tao.

Isa sa mga aspektong ito ay tinatawag na aspektong intelektuwal, kung saan pumapasok ang usapin ng kakayahan ng isang tao na magtipid.

Ang mga aspektong intelektuwal ay mga bagay o kakayahan ng isang indibidwal na humuhubog sa kanyang pag-iisip.

Ang pagtitipid ay mahalaga upang patuloy na mabuhay ang isang tao sa mundong ito dahil may limitasyon ang pera at maging ang lahat ng bagay sa mundong ito.

Kinakailangan nating magtipid dahil milyong-milyong tao ang nasa mundo at sila rin ay may pangangailangan na kailangan tugunan.