Ang karanasan sa pamilya na nagbunsod sa akin upang magkaroon ng ganitong pananaw tungkol sa pamilya ay?

Katanungan Sagot

Katanungan

Ang karanasan sa pamilya na nagbunsod sa akin upang magkaroon ng ganitong pananaw tungkol sa pamilya ay?

Sagot verified answer sagot

Ang aking mga karanasan sa pamilya:

  1. Ang karanasan sa pamilya na nagbunsod sa akin upang magkaroon ng ganitong pananaw tungkol sa pamilya ayPagmamahalan sa isa’t isa – ang pagmamahalang nakukuha ko mula sa bawat miyembro ng aming pamilya ay nakapagbigay sa akin ng maayos na pananaw sa pamilya.
  2. Pagtutulungan – ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya ay talaga namang malaking tulong upang malagpasan namin ang ano mang pagsubok na aming kinahaharap.
  3. Paggalang – sa loob ng aming tahanan ay hinuhubog ang paggalang na hindi lamang namin ginagawa sa aming mga magulang kung hindi pati na rin sa ibang nakatatanda.
  4. Pagdidisiplina – hindi lang puro saya ang pamilya dahil kung minsan ay nakagagalitan din kami upang kami ay itama ng landas.
  5. Pagiging responsable – itinuturo din sa loob ng aming bahay ang pagiging responsable sa aming mga gawain