Ang kasabihang Kilos ay suriin mabuti lagi ang piliin ay nagpapahiwatig na?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ang kasabihang Kilos ay suriin mabuti lagi ang piliin ay nagpapahiwatig na?

Sagot verified answer sagot

Ang kasabihang Kilos ay suriin mabuti lagi ang piliin ay nagpapahiwatig na mabuti at masusing pag-isipan ang kilos na ginagawa upang makapagdulot sa lahat ng pagkakataon ng kabutihang panlahat.

Ang pagbibigay ng pasiya ay dapat na masusing pinag-iisipan upang sa gayon ay matimbang ng maayos ang epekto nito sa kapwa.

Upang matiyak o masuri ang kilos, ang tao ay dapat na mag-isip kung ang kilos ba ay kinakailangang isagawa, timbangin ang mabuti at di mabuting epekto ng kilos, alamin kung sino ang maaaring maapektuhan nito, magbigay ng sapat na panahon para makapag-isip, at maaaring magtanong ng opinyon ng iba upang makatulong sa pagdedesisyon.