Ang konsensiya ang batayan ng isip sa paghuhusga ng mabuti o masama. Ngunit ito pa rin ay ang subhetibo, personal, at agarang pamantayan ng moralidad ng tao kaya may mas mataas na pamantayan pa kaysa rito?

Katanungan

ang konsensiya ang batayan ng isip sa paghuhusga ng mabuti o masama. ngunit ito pa rin ay ang subhetibo, personal, at agarang pamantayan ng moralidad ng tao kaya may mas mataas na pamantayan pa kaysa rito?

Sagot verified answer sagot

Ang konsensiya ang batayan ng isip sa paghuhusga ng mabuti o masama. Ngunit ito pa rin ay ang subhetibo, personal, at agarang pamantayan ng moralidad ng tao kaya may mas mataas na pamantayan pa kaysa rito na tinatawag bilang Likas na Batas Moral.

Mula kapanganakan ay may likas na batas moral nang sinusunod ang isang tao. Ito ay ang kalayaan niya na malaman ang pagkakaiba ng tama at mali, at magkaroon ng malayang kaisipan na gawin lamang kung ano ang tama.

Kaya ito tinatawag na likas dahil walang sinuman ang hindi maaaring sumunod rito dahil isa itong kakayahan na minamarapat natin.