Ang larawan ng isang maayos na lipunan?

Katanungan

Ang larawan ng isang maayos na lipunan?

Sagot verified answer sagot

Ang larawan ng isang maayos na lipunanAng larawan ng isang maayos na lipunan ay isang lipunang mayroong pagkakaisa at kaunlaran. Ang pinakamalaking adhikain ng bawat lipunan ay magkaroon ng kapayapaan para sa lahat at matiwasay na pamumuhay.

Ang kabutihang panlahat ang pangunahing aspektong nakapagdadala ng isang maayos na lipunan dahil kung ang uunahin ng bawat kasapi ng lipunan ay ang kabutihan, hindi lamang para sa kaniyang sarili kung hindi pati na rin sa kaniyang kapuwa, ay tiyak na makakamit ang kaunlaran.

Kasama rin nito ang kaunlaran. Kung may kapayapaan at pagkakaisa ang isang lipunan, siguradong magiging maayos ito lalo na ang kanilang pag-unlad na tiyak ay makakamtan.