Ang lipunan ay binubuo ng tao na may magkakawing na ugnayan at tungkulin?

Katanungan

ang lipunan ay binubuo ng tao na may magkakawing na ugnayan at tungkulin?

Sagot verified answer sagot

Ito ay sinabi ni Charles Cooley. Tinuturo ni Cooley na likas na mayroong pakialam ang mga tao sa bawat isa at dapat kolektibo itong namumuhay.

Tunay ang kaniyang sinabi na makakamit ang kapayapaan o ‘harmony’ sa lipunan kung magkakaroon ng interaksyon ang mamamayan sa bawat komunidad at pangangalagaan ang bawat sarili.

Dahil sa pagiging natural na kailangan makipagkapwa ng mga tao, madaling mauunawaan ito ng bawat isa at magtutulungan.

Halimbawa na lamang ang kolektibong pamumuhay ng mga indigenous peoples na kung saan sila ay pinapangalagaan ang bawat isa kaya masagana ang kanilang relasyon at hindi basta basta nabubuwag ng kahit anong pwersa.