Ang maitim na usok na ibinubuga ng mga pabrika at mga sasakyan ay halimbawa ng?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ang maitim na usok na ibinubuga ng mga pabrika at mga sasakyan ay halimbawa ng?

Sagot verified answer sagot

Ang ilan sa halimbawa ng Anthropogenic Hazard ay ang usok na ibinubuga ng mga pabrika pati na rin mga sasakyan. Ang Anthropogenic Hazard ay ang uri ng panganib na ang dahilan ay ang kilos ng mga tao.

Ito ay mula sa sariling aksyon na ginagawa ng mga indibidwal maging ng mga grupo at institusyon. Ang uri ng hazard na ito ay maaaring makapagdulot ng hindi maganda sa mga tao lalong lalo na sa mga bata.

Ito rin ay pwedeng maging sanhi ng pagkasira at pagkawasak ng ating mga likas na yaman. Marapat na sbigyang solusyon ito ng sa gayon ay maging ligtas ang lahat.