Ang marapat na pakikitungo sa kapwa ay?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ang marapat na pakikitungo sa kapwa ay?

Sagot verified answer sagot

Ang marapat na pakikitungo sa kapwa ay ang pagtrato sa kaniya nang may paggalang at dignidad. Mayroon nga tayong isang sikat na kasabihan na nagmula pa sa ating mga ninuno. Sinasaad dito na huwag gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin din sa iyo.

Ang paggalang ay isang magandang katangian kung saan nagpapakita ng respeto ang isang tao sa kanyang kapwa. Sa ating kultura, makikita ito sa paraan ng ating pakikipag-usap sa mas nakatatanda sa atin—ang paggamit ng mga salitang po at opo.

Kapag tayo ay marunong gumalang sa kapwa natin, mapa-bata man o matanda, tiyak na tayo rin ay kanilang rerespetuhin. Iyon ang ibig sabihin nung kasabihan na nabanggit.