Ang mga pamamaraan at sistema sa lipunan ay kailangan

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ang mga pamamaraan at sistema sa lipunan ay kailangan

Sagot verified answer sagot

Ang mga pamamaraan at sistema sa lipunan ay kailanganAng mga pamamaraan at sistema ng lipunan ay kailangang magkakatugma. Upang maging matagumpay ang isang lipunan, kinakailangang magkakaugnay ang sistema at mga pamamaraan dahil ito ang magiging daan para sa matagumpay na pagpapatupad ng kanilang mga patakaran at hindi magkaroon ng kalituhan sa mga mamamayang susundan ng mga tao.

Kung hindi kasi magkakatugma o magkakaugnay ang pamamaraan at sistema sa lipunan hindi makakamit ang naisin o mithiin ng isang lipunan nang maayos.

Kinakailangan ng isang sistema para sa mas maayos na pagbibigay ng mga alituntunin, plano, at mga programa para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan at sa mga kabahagi ng kanilang pamayanan.