Ang mga paraan upang maisakatuparan ang mga ito ay ang mga sumusunod?

Katanungan

ang mga paraan upang maisakatuparan ang mga ito ay ang mga sumusunod?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang pagsisikap, pagtitiyaga, at pag aaral nang mabuti. Ang mga kaugalian na ito ay makatutulong nang lubusan upang makamit ang iyong mga pangarap at gusto mong makuha sa buhay.

kung hindi ka nagsikap, nag tiyaga, at nag aral ay hindi mo alam kung ano ang magiging direksyon ng iyong buhay.

dagdag pa rito, dapat lahat ng iyong ginagawa ay may disiplina upang maisakatuparan ang iyong mga gusto mangyari sa iyo at makamit ang tagumpay na inaasam sa buhay.

Ika nga rin ng mga matatanda ay pag aaral ang ating pundasyon sa buhay kaya kailangan mag aral nang mabuti.