Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa lipunang pang-ekonomiya maliban sa?

Katanungan

Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa lipunang pang-ekonomiya maliban sa?

Sagot verified answer sagot

Pagkilos para sa pantay na pagbabahagi ng yaman ng bayan ay hindi naglalarawan sa lipunang pang-ekonomiya. Ang ekonomiya ang siyang bumubuhay at nagpapatakbo sa isang bansa kung kaya ang namumuno ay dapat na may kahusayang taglay upang malinang at mapalago ang ekonomiya ng bansang kaniyang pinamumunuan.

Mailalarawan ang lipunang pang-ekonomiya sa iba’t ibang pamamaraan. Una, sa usaping pang-ekonomiya nabibilang ang tamang paggamit o paggasta ng budget sa loob ng isang bahay.

Ikalawa, ang tamang pangangasiwa o pamamalakad sa kaban ng bayan ayon sa kinakailangang paggamitan nito ay nakapaloob sa usaping pang-ekonomiya.

At ikatlo, ang pagkilos ng gobyerno o pamahalaan upang masiguro na ang bahay ay marapat na magamit bilang tahanan sapagkat ang balangkas nito ay mula sa yaman ng bayan.