Ang oyayi ay kaugnay ng?

Katanungan

ang oyayi ay kaugnay ng?

Sagot verified answer sagot

Ang oyayi ay kaugnay ng ina, hele, at sanggol. Ang oyayi ay isang hele na karaniwang inaawit ng mga nanay o ina para sa mabilis na pagpapatulog ng kanilang mga sanggol.

Ang awiting ito ay kadalasang maikli at nasa anyong paulit-ulit. Ang mga salita ay ginagamitan ng mga tugma na siyang dahilan upang mas madaling maisaulo, maunawaan, at maalala ang mga hele.

Ilan sa mga halimbawa nito ang Ili ili, tulog anay na mula sa mga Bisaya at sumasalamin sa pagpapatulong ng isang nanay sa kanyang sanggol.

Sa mga katagalugan, ang ilan sa mga halimbawa nito ay sanggol kong anak giliw at tahan na bunsong mahal.