Ang pagbasa ay isang pagla…

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ang pagbasa ay isang pagla… 😀

Sagot verified answer sagot

Ang pagbasa ay isang pagla...Ang pagbasa ay isang paglalakbay. Sinasabing paglalakbay ang pagbabasa dahil sa maraming dahilan. Una, dahil sa pagbabasa ay nakararating sa iba’t ibang mundo ang isang tao.

Sa pamamagitan kasi ng pagbabasa, tila naglalakbay tayo sa ibang mundo at mga lugar dahil sa mga natutuklasan natin.

Para na rin tayong dumarayo sa mga lugar sa pamamagitan ng pagbuklat ng aklat, pag-alam ng mga impormasyon nito, at pagtingin sa mga larawan. Isa pa, ang pagbabasa ay paglalakbay dahil dinadala tayo nito sa iba’t ibang karanasan.

Ang pagbabasa ay nagpupunta sa atin sa mundo ng isang kuwento at para bang tayo ay kabahagi nito.