Ang paggalang ay umaani ng parehong paggalang?

Katanungan

ang paggalang ay umaani ng parehong paggalang?

Sagot verified answer sagot

Ang paggalang sa kapwa ay umaani ng parehong paggalang ay isang totoong kasabihan. Kapag ang isang tao ay nagpakita ng respeto sa kanyang kapawa ay walang duda na siya rin ay rerespetuhin ng kanyang kapwa.

Mahalaga ang pagpapakita at pagbibigay paggalang sa kapwa dahil ito ay isang katangian na makakatulong sa mga tao na mas maunawan at mas mahalin ang bawat isa.

Sa pamamagitan ng respeto ay naibabahagi natin sa ating kapwa na may kakayahan tayong intindihin sila kahit ang bawat tao ay may pagkakaiba-iba.

Halimbawa ng pagpapakita ng paggalang sa ating kultura ay ang paggamit ng po at opo sa nakatatanda, pagtawag rin ng ate o kuya o kung anumang palatandaan sa mas nakatatanda, at iba pa.