Ang paggalang sa indibidwal na tao

Katanungan Sagot

Katanungan

Ano ang paggalang sa indibidwal na tao?

Sagot verified answer sagot

Ang paggalang sa indibidwal na taoAng paggalang sa indibidwal na tao o ang tinatawag sa English na human rights ay isang mahalagang elemento ng kabutihang panlahat.

Ang tao, bilang pinakamataas na nilalang ng Diyos, ay dapat igalang ang buhay at mga karapatan. Ang paggalang sa indibidwal na tao o human rights ay sumasaklaw sa pagiging makatarungan ng isang lipunan.

Kinakailangan din na masuguro ng mga namumuno sa isang lipunan na ang bawat indibidwal ay nakararanas ng paggalang sa kanilang karapatan.

Kinikilala at pinoprotektahan din dapat ng lipunan ang human rights nang sa gayon ay walang panlalamang o pang-aabusong natatanggap ang isang tao mula sa mga taong may mas kapangyarihan kompara sa kaniya.