Ang pagkakaroon ng karapatan at kalayaan ay likas sa tao. Ang pahayag na ito ay?

Katanungan

ang pagkakaroon ng karapatan at kalayaan ay likas sa tao. Ang pahayag na ito ay?

Sagot verified answer sagot

Ang pagkakaroon ng karapatan at kalayaan ay likas sa tao. Ang pahayag na ito ay tama.

Ang bawat indibdiwal na nabubuhay sa mundo ay binibigyang ng karapatan at kalayaan upang maisagawa ang mga bagay na nais nitong kamtin.

Likas ito sa bawat isa, dahil mula sa pagkasilang ang mga tao ay nabibigyan na ng mga ito. Subalit, ang karapatan at kalayaan ay pinangangalagaan ng batas upang sa gayon ang bawat isa ay mamuhay ng mayroong dignidad.

Ang batas ang nagsasaad ng mga bagay na hindi angkop sa kalayaan at karapatang tinatamasa ng bawat indibdiwal. Dahil dito, higit na nagagabayan ang pagkilos ng tao sa lipunan.