Ang pagkakaroon ng sapat na anyong lupa at tubig ay patunay na ang daigdig ay

Katanungan

Ang pagkakaroon ng sapat na anyong lupa at tubig ay patunay na ang daigdig ay…

Sagot verified answer sagot

Ang pagkakaroon ng sapat na anyong lupa at tubig ay patunay na ang daigdig ayAng pagkakaroon ng sapat na anyong lupa at anyong tubig ay patunay na ang daigdig ay isang biyaya ng Maykapal para sa mga tao upang tirahan at tahanan.

Ang pagkakaroon ng anyong lupa kung saan maaaring manirahan at magkaroon ng magandang buhay ang mga mamamayan ay isang patunay na ang Diyos ay nais na magkaroon ng eksistensya ang bawat isa.

Ang sapat na anyong tubig naman ay indikasyon din na may sapat na mapagkukuhanan ng tubig at iba pang pagkain ang mga tao.

Masasabi rin na ang mundo ay sapat sa yamang kinakailangan ng mga tao upang mabuhay at makakuha ng mga bagay na kailangan nila sa kanilang buhay.