Ang pagpapakamatay ng asawang babae sa pamamagitan ng kaniyang pagsama sa cremation o pag-sunog sa labi ng asawang namatay. Ano ang aspekto ang tinutukoy nito?

Katanungan

Ang pagpapakamatay ng asawang babae sa pamamagitan ng kaniyang pagsama sa cremation o pag-sunog sa labi ng asawang namatay. Ano ang aspekto ang tinutukoy nito?

Sagot verified answer sagot

Ang pagpapakamatay ng asawang babae sa pamamagitan ng kaniyang pagsama sa cremation o pag-sunog sa labi ng asawang namatay ay aspetong tumutukoy sa relihiyon.

Ang suttee o sati ay isang paniniwalang Hindu na kung saan ang asawang babae ng namayapa ay kinakailangang magpatiwakal sa pamamagitan ng pagsama nito sa pagsunog sa labi ng kanyang asawang namayapa.

Ayon sa paniniwalang ito, ginagawa ito ng mga asawang babae upang sa gayon ay hugasan ang kasalanang nagawa ng asawa maging ng sarili.

Idagdag pa rito na diumano ang paraan upang makamtan ng mag-asawa ang kaluwalhatian kahit na sila ay nasa kabilang buhay na.